Rozpoczęcie realizowania inwestycji, jaką jest budowa domu wymaga spełnienia przez inwestora szeregu warunków oraz zgromadzenia wszelkich niezbędnych dokumentów, jakie następnie należy okazać w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Ich uzyskanie wymaga skorzystania z usług wykwalifikowanego geodety oraz uzbrojenia się w cierpliwość.

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

mapa do celów projektowych rzeszówJednym z takich dokumentów jest szczegółowa mapa będąca kopią mapy zasadniczej danego terenu. Opatrzona klauzulą, że została sporządzona do celów projektowych przez uprawnionego geodetę przedstawia stan faktyczny działki przeznaczonej pod budowę domu, a także sąsiednich terenów w pasie trzydziestu metrów wokół niej. Geodeta zaznacza w niej wszelką okoliczną zabudowę, czyli linie rozgraniczające poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu, osie dróg oraz ulic, rozmieszczenie przyłączy sieci wody, prądu oraz gazu, granice działek, linie energetyczne i słupy telekomunikacyjne, ogrodzenia i tereny zielone, kładąc nacisk zwłaszcza na wysoką zieleń oraz pomniki przyrody. W zależności od miejsca, którego dotyczyć będzie sporządzona dokumentacja na taką mapę przyjdzie nam poczekać od trzech tygodni, do nawet trzech miesięcy. Od gęstości zabudowy zależy również to, ile będzie kosztować mapa do celów projektowych Rzeszów na przykład, będąc dużym miastem uszczupli nasz portfel o wiele bardziej, niż wykonanie dokumentacji terenu znajdującego się w okolicznej wsi.

Z usług geodezyjnych nie skorzystamy wyłącznie do sporządzenia mapy. W kompetencjach geologów i geodetów zawiera się również dokonywanie wszelkiego rodzaju pomiarów, sondowania i odwiertów, które mają na celu ustalenie, czy dany projekt zabudowy stanowić będzie finalnie konstrukcję bezpieczną, która nie ulegnie uszkodzeniom wywołanym indywidualną charakterystyką gruntu na danej działce

Related Posts