Rurociągi i inne linie przesyłowe stanowią infrastrukturalny krwioobieg urbanistyczny i trudno sobie wyobrazić możliwość funkcjonowania bez dostaw najróżniejszych mediów do domostw, fabryk i innych jednostek. Budowa linii przesyłowych z wykorzystaniem przewiertów sterowanych eliminuje bardzo uciążliwe prace ziemne.

Nowoczesne przewierty poziome

przewierty horyzontalneWykonywane coraz częściej przewierty horyzontalne są częścią wyjątkowo ważnych robót inżynieryjnych umożliwiających budowę linii przesyłowych grawitacyjnych, ciśnieniowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Metoda przewiertów zyskała popularność dzięki swojej bezinwazyjności co w praktyce oznacza bezwykopowe ułożenie rurociągu czy okablowania. Nie dochodzi w tym wypadku do niszczącej infrastrukturę naziemną i środowisko naturalne ingerencji. Zastosowanie tej metody przynosi ogromne korzyści finansowe, gwarantuje bardzo szybkie posadowienie linii przesyłowej w gruncie, eliminuje również koszty społeczne. Rozwiązanie oparte na przewiertach sterowanych bazuje na wykorzystaniu doświadczeń górnictwa naftowego oraz wprowadza radiolokację magnetyczną lub elektromagnetyczną jako technologię umożliwiającą sterowanie przewiertem. Prace nad montażem rurociągu rozpoczynają się od wykonania przewiertu pilotażowego wyznaczającego trajektorię linii przesyłowej. Ma ona najczęściej kształt spłaszczonej paraboli. Każdy rurociąg ma określoną w projekcie średnicę dlatego przewiert zostaje rozwiercany w następnym etapie prac za pomocą rozwiertaków. Przed wykonaniem ostatniego rozwiercania do głowicy podczepia się rurociąg, który zostaje wprowadzony do gruntu.

Przewierty sterowane wymagają podczas wykonywania wszystkich wierceń podawania dużych ilości płuczki bentonitowej spełniającej funkcję chłodziwa głowicy. Jej podawanie zmniejsza również tarcie, umożliwia wydobycie rozwierconego gruntu oraz wzmacnia ściany wywierconego kanału.  

Related Posts