Zarówno wylęgarnie drobiu, jak i prywatni hodowcy zajmujący się pozyskiwaniem piskląt ze sztucznych lęgów muszą posiadać odpowiedni sprzęt zapewniający właściwe warunki w krytycznym okresie życia młodych ptaków, czyli pierwszej doby po wykluciu.

Odchowalniki i inny sprzęt niezbędny w hodowli

odchowalnik dla pisklątPisklę zaraz po wykluciu jest niezwykle osłabione ze względu na znaczny wysiłek, jakim było dla niego przebicie skorupy i wydostanie się z jaja. Jeszcze przed rozpoczęciem klucia kluczowe dla uniknięcia zamierania trzytygodniowych zarodków jest odpowiednie ustawienie wilgotności i temperatury w inkubatorze, oraz zapewnienie wystarczającej wentylacji. W produkcji na skalę przemysłową jaja pod koniec okresu inkubacji przenoszone są do komór, w których pisklęta będą się wykluwały. Pozostaną tam aż do całkowitego obeschnięcia i przystosowania się do warunków środowiska zewnętrznego. Klujnik różni się od inkubatora panującą w nim temperaturą, musi także być obszerniejszy, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla klujących się ptaków. W małych urządzeniach do użytku domowego często pisklęta klują się w inkubatorze, a odchowalnik dla piskląt zamieszkują w pierwszej dobie życia. Przenoszone są tam zaraz po wydostaniu się ze skorupy. Przez pierwsze 24 godziny ptaki nie pobierają pokarmu, gdyż korzystają z zapasów znajdujących się w pęcherzyku żółtkowym. Po upływie doby należy podać im wodę i drobną paszę, a następnie można przenieść je do odchowalni, gdzie właściwą temperaturę zapewniają promienniki podczerwieni.

Posiadanie odchowalnika dla młodych ptaków jest konieczne w produkcji wielkotowarowej, a także znacznie ułatwia pracę w hodowli przydomowej. Warunki w nim panujące muszą pozwolić pisklętom na zaadaptowanie się do nowego dla nich środowiska, a dopilnowanie utrzymania właściwej temperatury i wentylacji zapewni wysoką przeżywalność.

Related Posts