Jest to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Po rozpoznaniu rytmu do serca urządzenie udziela elektrycznego wstrząsu o odpowiednim poziomie energii. Jest wyposażony w dwie samoprzylepne elektrody naklejane na klatkę piersiową poszkodowanego.

Profesjonalne defibrylatory AED

Defibrylator AEDWiele z tych urządzeń jest dostępnych w miejscach publicznych. Możemy je zauważyć w szkołach, przedszkolach, biurach czy centrach handlowych. Spotkamy je również w niektórych sklepach. Defibrylator AED jest potrzebny kiedy u pacjenta nastąpi nagłe zatrzymanie akcji serca. Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazującym na Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Jeżeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to że nastąpiło zatrzymanie krążenia. A to znaczy, że należy działać tak szybko, jak to możliwe: rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, poprosić innych świadków zdarzenia o kontakt z pogotowiem oraz przyniesienie defibrylatora AED. Ważnie jest, aby włączyć do akcji ratowniczej AED. Użycie AED jest w 100% bezpieczne. Wstrząs defibrylacyjny nie zostanie załadowany, jeżeli u pacjenta nie wystąpi rytm do defibrylacji. AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod (piktogramy wskazują dokładne miejsce przyklejenia elektrod). W momencie włączenia AED zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować.

Urządzenie, bez którego trudno wyobrazić sobie skuteczną resuscytację. Dzięki intuicyjnej obsłudze i rosnącej dostępności w przestrzeni publicznej sięga po niego coraz więcej osób. Pamiętajmy, że to dzięki nim szanse na uratowanie życia rosną nawet do 75%. Jeśli mamy go pod ręką warto z niego skorzystać. Powinniśmy też niezwłocznie powiadomić służby medyczne.

 

Related Posts