Niektóre zadania wykończeniowe wymagają pracy na podwyższeniu, choć niejednokrotnie są one położone zbyt nisko, by rusztowanie mogło być użyte w tym celu. Podczas wykonywania takich zadań, pracownicy firm korzystają z najróżniejszych rozwiązań, aczkolwiek składane podesty są uznawane za najwygodniejsze i najpewniejsze.

Podesty do prac wykończeniowych

podesty roboczeTego rodzaju podesty są bardzo prostymi konstrukcjami, bardzo podobnymi do rusztowań, choć od takowych znacznie mniejszymi. Podesty robocze są bowiem budowane z podobnych szkieletów jak rusztowania, aczkolwiek składają się zwykle tylko z czterech segmentów, z czego dwa boczne segmenty służą jednocześnie jako drabiny, po których pracownicy mogą dostać się na szczyt podestu. Pozostałe dwa segmenty, natomiast, stanowią podporę powierzchni roboczej, która jest trzykrotnie szersza niż podłogi każdego rodzaju rusztowania. Większość podestów umożliwia bardzo łatwą regulację wysokości powierzchni roboczej, i łatwe ustawienie jej w taki sposób by wykonywanie zadań na podeście było jak najłatwiejsze. Aluminiowe, lekkie warianty podestów są również składane, więc mogą być transportowane z łatwością i rozstawiane błyskawicznie w każdym miejscu w którym wymagana jest praca na podwyższeniu, aczkolwiek w którym standardowe rusztowanie okazuje się zbyt niewygodne lub zbyt duże. Podesty pozwalają także na mocowanie każdego pasa czy szelek zabezpieczających.

Nowsze warianty podestów umożliwiają ich montaż również w systemach rusztowania modularnego, gdyż są one budowane na bardzo podobnej zasadzie. Niemal każdy podest jest całkowicie zgodny z większością rusztowań modularnych, i może być wykorzystywany jako uzupełnienie takowych, zarówno podczas prac wykonywanych na niewielkich wysokościach jak i na kondygnacjach położonych wysoko.

Related Posts