W wielu gałęziach przemysłu głównym surowcem do wytwarzania różnorodnych dóbr są tworzywa sztuczne. Zastępują one tradycyjne materiały z wielu przyczyn. Są łatwe i tanie w pozyskaniu oraz wykazują się dużą odpornością mechaniczną i chemiczną. Nie ulegają szybkiej degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Przykładem takiego materiału jest tekstolit.

Trwałe formatki tekstolitowe

wałki tekstolitoweTekstolit jest materiałem dwuskładnikowym wytwarzanym w warunkach wysokiego ciśnienia. Na jego budowę składają się tkaniny bawełniane oraz żywica fenolowa. Po zastygnięciu i sprasowaniu powstają bardzo odporne wałki tekstolitowe oraz płyty. Są to tzw. formatki przygotowane do dalszej obróbki mechanicznej i produkcji detali konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Aby umożliwić odpowiedni dobór do produkcji mniejszych i większych elementów płyty i wałki wytwarza się w różnych grubościach i średnicach. Właściwości, które uczyniły z tekstolitu bardzo dobry materiał konstrukcyjny dotyczą przede wszystkim jego bardzo dużej odporności mechanicznej. Jest to tworzywo, które nawet pod wpływem bardzo dużych sił nie traci swojej stabilności strukturalnej. Kolejną bardzo przydatną cechą tekstolitu jest możliwość ciągłej pracy w podwyższonej temperaturze dochodzącej do 125 stopni Celsjusza. Przy bardzo dobrych właściwościach odpornościowych tekstolit posiada bardzo niski współczynnik tarcia i pełzania. Jest również znakomitym materiałem dielektrycznym co czyni z niego znakomity surowiec do produkcji detali dla branży elektrycznej i elektronicznej. Tekstolit posiada także właściwości amortyzujące i wygaszające drgania. Bardzo dobrze znosi pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności oraz w kontakcie substancjami oleistymi.

Dzięki swoim właściwościom tekstolit wykorzystywany jest do produkcji gniazd łożysk, elementów, zębatek, pił i innych detali. W branży elektrycznej wykorzystywany jest chociażby do budowy silników elektrycznych czy transformatorów. Często tekstolitu powstają detale amortyzujące oraz blaty stołów roboczych w zakładach produkcyjnych lub warsztatach.

Related Posts