Przebudowa czy modyfikacja statków jest potrzebna przede wszystkim na jednostkach z dużym przebiegiem, które zostają wcielone do roli innej niż wykonywały pierwotnie. Takie modyfikacje mogą być bardzo proste, lub też zdecydowanie ekstensywne i znaczące, jeśli statek musi być przystosowany do całkowicie odmiennego zadania niż dotychczasowe.

Budowa nowych konstrukcji na statkach towarowych

konstrukcje okrętoweJedną z najczęściej wykonywanych modyfikacji, zarówno na dużych statkach dalekomorskich jak i na jednostkach o niewielkich wypornościach jest przeróbka, czasem bardzo ekstensywna, nadbudówki. Podczas gdy na małych łodziach nie jest to zbyt czasochłonne zadanie, przebudowa superstruktury na statkach dalekomorskich może wiązać się z bardzo dużym nakładem pracy i czasu, jaki należy na ową pracę poświęcić. Nowe konstrukcje okrętowe są więc projektowane przez firmy mające doskonałą wiedzę o statkach dalekomorskich i wszelkich zasadach ich działania, jak również załogi, które mogą z łatwością wykonać wszelkie modyfikacje. Takie firmy współpracują najczęściej z armatorami dużych statków transportowych o ogromnej ładowności, choć zdarza się iż niewielkie firmy rybackie, lub nawet prywatni właściciele łodzi morskich zgłaszają do takich firm projekty modyfikacji.

W zależności od rodzaju i przeznaczenia nowych konstrukcji, może być wymagane przebudowanie większej części statku w suchym doku, gdyż budowa i modyfikacja na morzu mogłyby być o tyle trudne co niebezpieczne. Bardzo często na nowych konstrukcjach na okręcie montowane są dźwigi i żurawie, usprawniające i ułatwiające rozładunek statku, oraz wykonywanie wielu prac na morzu, jeśli owy statek przeznaczony jest choćby do użytku przy budowie platform wiertniczych czy morskich konstrukcji naukowych.

Related Posts