Niewielu z nas zna na tyle przysługujące nam na mocy polskich ustaw prawa po to, żeby wiedzieć kiedy możemy wnieść terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty. Zwykle sprzeciw ten ma swój termin, który zależy od wartości samego sporu.

Przestrzeganie terminów zarzutów w prawie

terminowy sprzeciw od nakazu zapłatyNa samym początku, żeby zrozumieć czym jest dla nas terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty należy zrozumieć czym są zarzuty w prawie cywilnym. Mianowicie, zarzuty jest to uprawnienie polegające na odmowie spełnienia świadczenia. Ma na celu ochronę interesów dłużnika, lecz zarzut musi być podniesiony przez uprawnionego, czyli to my sami musimy wnieść terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty. Takowy zarzut przysługuje w przypadkach określonych w prawie oraz  nie jest uwzględniany z urzędu. Musi być wyraźnie podniesiony. Zarzut może wywierać skutki trwałe (np. przedawnienie) oraz przejściowe, wtedy jest on skuteczny do momentu, gdy druga strona nie realizuje świadczenia, na przykład w przypadku, gdy występuje brak jednoczesności świadczeń wzajemnych. Przykłady zarzutów, na które powołujemy się wnosząc terminowy sprzeciw od nakazu zapłaty to przedawnienie, które w skuteczny sposób obezwładnia roszczenie drugiej strony, a także brak jednoczesności świadczeń wzajemnych, wtedy dłużnik może wstrzymać się z zapłatą widząc, że tamta strona nie jest gotowa spełnić swojego świadczenia. Wniesienie terminowego sprzeciwu od nakazu zapłaty zależy przede wszystkim od momentu, do którego doszedł do nas nakaz. Zwykle jest to 14 dni od momentu dostarczenia nakazu.

Prawa, które przysługują nam jako pełnoprawnym podmiotom cieszącym się zdolnością prawną oraz zdolnością do czynności prawnych, powinny być przez nas znane. Wtedy wiemy w jaki sposób możemy się na nie powołać przed sądem.

 

Related Posts