Posiadanie psa jest bardzo wielką odpowiedzialnością i nie tylko musimy zapewnić mu odpowiednie warunki do życia oraz jedzenie i picie, ale także wychodzić z nim na spacery tylko na smyczy, a w przypadku niebezpiecznych psów zawsze w kagańcu. Zawsze gdy dojdzie do jakiegokolwiek pogryzienia, to jego właściciel jest za niego odpowiedzialny i to on będzie sądzony w sądzie, a także będzie musiał wypłacić odpowiedniej odszkodowanie poszkodowanemu.

Jakie odszkodowanie może uzyskać pogryziony?

odszkodowanie za pogryzienie przez psaZawsze za pogryzienie poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie należy się zawsze za szkodę niematerialną, czyli za każdą krzywdę oraz wyrządzone cierpienie fizyczne lub psychiczne. Bardzo często straty niematerialne są dużo wyższe niż straty materialne i na przykład blizny powstałe w wyniku pogryzienia będą miały zawsze negatywny wpływ na stan psychiczny osoby, która została pogryziona i wtedy możemy uzyskać bardzo wysokie zadośćuczynienie. Odszkodowanie za pogryzienie przez psa będzie się należało poszkodowanemu, kiedy zostaną dokonane straty materialne. Czyli są to sytuację jakby atak psa spowodował podarcie się odzieży też obuwia albo innego przedmiotu, które zostały zniszczone w wyniku pogryzienia przez psa. W takiej sytuacji możemy również na żądanie zapłaty za koszty leczenia, a nawet operacji plastycznych oraz wszystkich innych dotychczas poniesionych kosztów.

Możemy również uzyskać zwrot kosztów za dojazd do placówek medycznych oraz opieki,a jeśli osoba poszkodowana jest bardzo pogryziona, to można również założyć sprawę w sądzie i domagać się renty, która będzie wypłacana co miesiąc. Za pogryzienie przez psa zawsze odpowiedzialność ponosi osoba, która zwierzę chowa i to ona musi wypłacić należne odszkodowanie za poniesione krzywdy przez pogryzionego.

 

Related Posts